Mariam VZW

Mariam vzw is een buitenschools studie- en leercentrum in Gent en al 14 jaar actief in Oost-Vlaanderen. De initiatiefneemster en bezielster van dit project is mevr. Karine Meliksetyan. De vzw biedt kinderen uit allochtone en kansarme gezinnen ondersteuning om hun leer- en taalachterstand te verkleinen. Daardoor realiseren kinderen betere schoolresultaten in het kleuter- , lager- en secundair onderwijs. Op deze wijze stimuleert het team van vzw Mariam hun integratie in het onderwijs en in het maatschappelijk leven.

Gedurende de voorbije 14 jaren werden meer dan 900 kinderen en jongeren begeleid. Deze kinderen komen uit gezinnen met meer dan 20 verschillende thuistalen. De begeleiding van elk kind krijgt gestalte vanuit een samenwerkingsverband tussen de vzw, het kind, de ouders en de school. De vzw-werking brengt deze partijen samen, confronteert ze met elkaar en probeert de achterstand of problemen van kinderen op te sporen Ún aan te pakken. Dit levert mooie resultaten op.

Mariam vzw is een onafhankelijke vzw en richt zich naar kinderen uit alle onderwijsnetten. De werking is voornamelijk een vrijwilligerswerking en is mogelijk gemaakt door individuele sponsors.

Document